Correspondentie december 1960 - juni 1962

Links de data, daarnaast de afzenders/ontvangers en korte samenvattingen van de inhoud.
Klik rechts op de pictogrammen om het document in te zien.

Datum
Afzender en Ontvanger
Onderwerp(en)
 
Dec. 1960
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
1e verzoek terugkeer naar VS: brief is nooit boven water gekomen.
-
01-02-1961
Buitenlandse Zaken VS aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Boodschap dat moeder Marguerite erg bezorgd is.
13-02-1961
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Irritatie ontbreken antwoord na 1e brief, opnieuw wens terug te keren naar de VS, zonder vervolging.
28-02-1961
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Eerste brief nooit gehad, er dient persoonlijk onderhoud plaats te vinden, moeder Marguerite is bezorgd.
28-02-1961
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Buitenlandse Zaken VS
Informeren over recente correspondentie. Gaat er vervolging plaats vinden en mag Oswald dat weten?
12-03-1961
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Naar Moskou gaan kan niet zomaar: kan er geen formulier gestuurd worden?
24-03-1961
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Er móet naar Moskou worden gekomen en er is niemand die Oswald tegen zal houden.
24-03-1961
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Buitenlandse Zaken VS
Informeren over recente correspondentie.
13-04-1961
Buitenlandse Zaken VS aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Oswald moet paspoort persoonlijk ophalen, en hij krijgt hem alleen na stevige ondervraging en blijk van goed gedrag. Oswald is niet in een positie vragen te stellen over mogelijke vervolging in de VS. Men moet het Ministerie uitstekend op de hoogte houden, vooral als er ooit daadwerkelijk wordt teruggereisd.
26-05-1961
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Buitenlandse Zaken VS
Informeren over recente brief Oswald, voorstel respons. Advisering gevraagd.
11-07-1961
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Buitenlandse Zaken VS
Oswald is naar Moskou gekomen. Volwassener, heeft veel geleerd. Hij is uitvoerig ondervraagd: nooit een Rus geworden, nooit gevoelige informatie naar buiten gebracht. Hem is verteld dat de ambassade geen garanties kan geven over wel of geen vervolging. Marina komt ook snel naar Moskou. Oswald's paspoort moet verlengd worden.
11-07-1961
Buitenlandse Zaken VS aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Moeder Marguerite is verteld dat Oswald getrouwd is. Status Oswald is onduidelijk: is hij nou een Rus of is hij stateloos? Dit bericht kruiste het bericht van de ambassade, verstuurd op dezelfde dag.
15-07-1961
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Informeren over ontwikkelingen. Mededeling dat Marina wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag nadat men vernam dat ze op de ambassade in Moskou was geweest.
24-07-1961
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Men vraagt om kopieën van huwelijkscertificaat Lee en Marina.
29-07-1961
Marina aan Lee's broer, Robert Oswald
Brief geschreven door Lee. Dank voor cadeau's en foto's. Nog even en er is een familiehereniging.
Aug. 1961
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Oswald stuurt kopieën van huwelijkscertificaat en geboortebewijs Marina, voor haar Amerikaanse visum.
08-08-1961
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Oswald oppert treinreis naar Berlijn om vervolgens per vliegtuig naar de VS te reizen. Oswald meldt dat hij niet op financiële hulp hoeft te rekenen van zijn familie.
18-08-1961
Buitenlandse Zaken VS aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Reactie op bericht van ambassade 11-07 en op verlenging paspoort 10-07. Men gaat mee met de ambassade: inderdaad geen bewijs van Russische nationaliteit. Paspoort verlenging is akkoord: echter paspoort alleen persoonlijk overhandigen. Blijf het Ministerie op de hoogte houden van ontwikkelingen.
28-08-1961
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Buitenlandse Zaken VS
Advies gevraagd over vertrekvisa Oswald en zijn vrouw. Met gegevens en informatie over Marina.
10-09-1961
Oswald aan zijn broer, Robert Oswald
Het gaat nog even duren, de Russen vertragen het proces. Op 4 januari verloopt mijn paspoort, ik denk dat ze ons laten gaan voor die datum. Robert's kinderen worden groot, de tijd vliegt. Marina had de brief van 29-07 niet zelf geschreven, ze kent geen Engels. In de bijlage enkele ansichtkaarten van Minsk.
02-10-1961
Oswald aan zijn moeder, Marguerite Oswald
Dank voor de boeken, blijf ze sturen, ook Time Magazine. Hoe is het eigenlijk met John Pic? Oswald krijgt nu elke maand wel een keer een bericht van broer Robert.
04-10-1961
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Oswald wordt behoorlijk ongeduldig wat betreft de vertrekvisa.
12-10-1961
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Blijf de ambassade op de hoogte houden over ontwikkelingen wat betreft verkrijgen vertrekvisa. Amerikaans visum Marina is nog niet helemaal rond. Het gaat waarschijnlijk een treinreis worden naar een Europese haven.
14-10-1961
Oswald aan zijn vrouw Marina (op vakantie in Kharkov)
Alles goed in Minsk. Veel leuke dingen met Erich. Marina's telegram van 10 oktober is ontvangen.
22-10-1961
Oswald aan zijn moeder, Marguerite Oswald
Nog steeds wachtend op ontwikkelingen. Oswald heeft van zijn moeder een verjaardagsgift ontvangen. Vraagt nu om boeken en tijdschriften en vertelt over zijn vrouw die momenteel op vakantie is. Ze kent nog geen woord Engels. Lee vraagt in de post scriptum of zijn moeder het pakketje foto's van Minsk heeft ontvangen.
22-10-1961
Oswald aan zijn broer, Robert Oswald
Vertrekvisum Marina laat op zich wachten. Men houdt de Oswalds op de hoogte. Marina is op vakantie in Kharkov tot 1 november. Ze had Lee een mooi verjaardagscadeau gestuurd. Had je de foto's van 10 september ontvangen? Oswald wil zijn broer bellen met oudjaar.
27-12-1961
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Veel vragen over de paspoorten. En: moet er nog een extra trip naar Moskou gepland worden?
05-01-1962
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Paspoort was verlopen en is tot 5 juli verlengd. Exit-visa zijn geregeld, wanneer komen de Amerikaanse visa? Oswald wil gaan voor zijn kind ter wereld komt in maart. Daarnaast wil hij geld lenen voor het vliegtuig naar de VS.
05-01-1962
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Ambassade weet nog weinig over vertrekvisa. Echter, deze kan pas uitgegeven worden bij een geldig paspoort. Die heeft Oswald nog niet in zijn bezit. Deze verlengen hoeft geen probleem te zijn. Vertrekvisum van Marina is wat problematischer en men adviseert daarom dat Oswald alleen naar de VS gaat en daar wacht op Marina.
05-01-1962
Oswald aan zijn broer, Robert Oswald
Waarschijnlijk is de familie voor 1 maart herenigd in Texas. Waarschijnlijk gaat de familie Oswald per vliegtuig van Moskou naar New York. Maar eerst afwachten: Oswald vertrouwd de mensen voor geen cent.
15-01-1962
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Vertrekvisum Marina is geregeld. Er zijn nog diverse zaken nodig voor verkrijgen van haar Amerikaans visum, één formulier is meegezonden. Het duurt allemaal nog even.
16-01-1962
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt, al in juli heeft Oswald zijn zaken geregeld op de ambassade in Moskou. Oswald gaat alleen samen met zijn vrouw naar de VS, niet alleen. Wat moet er gebeuren met de paspoorten als de baby er is?
24-01-1962
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Oswald wordt gevraagd vooral te blijven proberen geld te regelen van bekenden uit Amerika. Wellicht kan er pas na de geboorte van de baby gereisd worden, maar dat is geen bureaucratisch obstakel.
30-01-1962
Oswald aan zijn broer, Robert Oswald
Verzoek of Robert eens wil onderzoeken of Lee zal worden vervolgd bij thuiskomst. Wist Robert van Lee's marinestatus? Oswald heeft een brief naar John Connally gestuurd. Nog even en de baby komt, daarna zal de familie Oswald ergens in de lente thuis komen. Inclusief 2 foto's.
06-02-1962
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Men blijkt bereid te zijn een deel van het geld te lenen voor de terugreis. In deze brief alle informatie die men in drievoud nodig heeft van Oswald.
15-02-1962
Oswald aan zijn broer, Robert Oswald
June is geboren. Nog even op het Amerikaanse visum voor Marina wachten en dan snel naar de States reizen. Oswald zegt bij de rechtszaak van Gary Powers te zijn geweest, in Moskou, augustus 1960. Heeft Robert nog krantenartikelen van zijn vertrek in oktober 1959? De ambassade gaat de Oswalds geld lenen.
Maart 1962
Oswald aan Amerikaanse Ambassade Moskou
Melding geboorte June. Oswald stuurde ingevuld formulier mee voor aanvragen lening.
09-03-1962
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Men kan Oswald $ 500 lenen. Bericht geboorte June is goed aangekomen. Er is nog steeds geen akkoord voor Marina's Amerikaanse visum. Oswald kan wel alvast zijn verlengde paspoort ophalen met daarin bijgeschreven zijn dochter. Ook informatie over te nemen stappen wat betreft vertrekvisa en de reis naar de VS.
16-03-1962
Correspondentie Amerikaanse ambassades Moskou en Brussel
Men heeft een constructie bedacht waarbij Brussel optreedt als derde natie. Op deze manier kan Marina een Amerikaans visum bemachtigen, wat schijnbaar een tussenweg behoeft. Brussel werkt mee (zie 2e pdf).
27-03-1962
Oswald aan zijn moeder, Marguerite Oswald
Oswald vertelt recent 5 brieven van zijn moeder te hebben ontvangen met o.a. krantenknipsels. Marguerite weet van de baby. Vertelt over zijn brief naar Connally over marinestatus, en over lening van de staat. Zegt al veel geschreven te hebben over zijn tijd in de Sovjet-Unie. Zegt ook dat alle brieven eerst gechecked worden.
Eind april '62
Oswald aan zijn moeder, Marguerite Oswald
Oswald zegt reisvertraging te hebben omdat de ambassade nog niet het geld bij elkaar heeft voor de trip. Hij vraagt ook wie er in de race zijn om gouverneur van Texas te worden (in november 1962 won John Connally).
07-05-1962
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
Oswald gaat waarschijnlijk de Sovjet-Unie verlaten via Brest: dat moet opgegeven worden op het formulier van de vertrekvisa. Het vliegveld van Moskou mag ook worden opgegeven, als alternatief.
10-05-1962
Amerikaanse Ambassade Moskou aan Oswald
De Oswalds worden verwacht op de ambassade: alles is in kannen en kruiken op wat formaliteiten na. Eindelijk groen licht. Tweede pdf-je is foto van envelop en de brief.
Mei 1962
Telegram van de Amerikaanse ambassade Moskou
Vertrek uit Moskou 1 juni, vertrek uit Rotterdam 4 juni, aankomst New Jersey 13 juni
01-06-1962
Schuldbekentenis Oswald aan de Amerikaanse staat
$ 435,10 voor de kosten van de treinreis en de tickets van de SS Maasdam naar New Jersey.